Hotel Hamilton Świnoujście, Świnoujście

Regulamin Rehabilitacji, Saun oraz Basenu

30 wrz '23
01 paź '23
 1. Strona główna
 2. Rehabilitacja
 3. Regulamin Rehabilitacji, Saun oraz Basenu

Regulamin Rehabilitacji

 • W celu gwarancji dostępności terminu, zaleca się rezerwacje zabiegów na kilka dni przed ich planowanym wykonaniem.
 • W przypadku braku wcześniejszej  rezerwacji  Klient może skorzystać z usług pod warunkiem wolnych miejsc. 
 • Promocje na zabiegi  oferowane przez Zakład Rehabilitacji nie łączą się.
 • Zakład zastrzega sobie prawo do wykonania niektórych zabiegów wyłącznie po konsultacji fizjoterapeutycznej, której koszt wynosi 100 zł.
 • Ceny zabiegów i usług zawartych w cenniku Zakładu Rehabilitacji nie podlegają negocjacji.
 • Na zaplanowane zabiegi należy zgłaszać się około 5 minut przed terminem oraz mieć ze sobą kartę zabiegową.
 • Na zabiegi wodne zaleca się przychodzenie w stroju kąpielowym i w szlafroku, na zabiegi suche należy zabierać ze sobą prześcieradła flizelinowe, otrzymane razem z planem zabiegowym.
 • W przypadku nieprzybycia na umówiony zabieg  oraz niepoinformowania Zakładu Rehabilitacji  o odwołaniu  zabiegu co najmniej  1 godzinę przed jego planowanym wykonaniem, zabieg przepada (W przypadku zabiegów pakietowych).
 • W przypadku nie przybycia na umówiony zabieg, oraz nie poinformowania o tym fakcie Zakładu  Rehabilitacji  w terminie dłuższym niż 3 godziny przed zabiegiem, skutkuje obciążeniem rachunku Klienta Hotelu w kwocie 100% ceny zabiegu. (Nie dotyczy zabiegów pakietowych).
 • Zabiegi pakietowe nie podlegają wymianie na inne, ich czas ustalany jest odgórnie przed przyjazdem Klienta i może ulec zmianie na prośbę Klienta jedynie w wyjątkowych przypadkach. 
 • W przypadku spóźnienia się powyżej 5 minut na umówiony termin, Zakład Rehabilitacji zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu bez możliwości obniżenia ceny.
 • Na terenie Zakładu Rehabilitacji  zabrania się:

            -  spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu i papierosów elektronicznych

-  zażywania narkotyków

-  wprowadzania zwierząt

 • Pracownik Zakładu ma prawo odmówić wykonania zabiegu w przypadku gdy Klient:

              -  nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu

              -  jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

              -  istnieje podejrzenie przeciwwskazania do wykonania danego zabiegu

              -  stan higieny nie pozwala na wykonanie zabiegu

 • Przed wykonaniem zabiegu Klient zobowiązany jest do poinformowania terapeuty o złym samopoczuciu lub innych okolicznościach, które mogą być przeszkodą do wykonania zabiegu
 • W przypadku pogorszenia się samopoczucia podczas zabiegu należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie terapeutę
 • Hotel oraz pracownicy Zakładu Rehabilitacji nie ponoszą odpowiedzialności za biżuterię oraz inne kosztowności Gości pozostawione na terenie Zakładu
 • Dzieci do lat 16 mogą przebywać na terenie Zakładu Rehabilitacji tylko pod opieką swoich rodziców lub opiekunów
 • Dzieci i młodzież do lat 16 mogą korzystać wyłącznie z niektórych zabiegów dostępnych w Zakładzie Rehabilitacji jedynie po wcześniejszej konsultacji fizjoterapeutycznej w obecności rodzica lub opiekuna
 • Klient ponosi odpowiedzialność finansową za  szkody spowodowane przez niego lub osoby przebywające pod jego opieką
 • Zakład Rehabilitacji zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Zakładu wynikających z przyczyn technicznych lub innych.
 • Rezerwacja zabiegów w Zakładzie Rehabilitacji przez osoby nie będące Gośćmi Hotelowymi wymaga wpłaty zaliczki w wysokości minimum 30% kwoty zabiegu.
 • Wszystkie uwagi i kwestie sporne dotyczące funkcjonowania i zasad panujących w Zakładzie Rehabilitacji należy zgłaszać na recepcji Zakładu lub bezpośrednio do Kierownika Zakładu Rehabilitacji

Zakup danej usługi jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki

Regulamin Saun

1. Sauna jest integralną częścią pływalni i obowiązują na jej terenie przepisy regulaminu ogólnego.
2. Przed wejściem  na teren saun i przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z treścią regulaminu. 
3. Korzystanie z sauny jest równoznaczne z tym, że osoba zapoznała się i akceptuje wszystkie punkty regulaminu.
4. Zespół saun jest strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą liczyć się z możliwością iż, że ze strefy tej będą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.
5. Przy korzystaniu z pomieszczeń saun należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji    udzielanych przez obsługę.
6. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
7. Za skutki zdrowotnie przebywania w saunie, Hotel nie ponosi odpowiedzialności.
8. Z sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegu.
9. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
10. Z sauny nie mogą korzystać osoby:
chorujące na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych,
chorujące na tarczycę, klaustrofobie, epilepsję, ostre stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne,
z gorączką,
kobiety w czasie menstruacji i w okresie ciąży i karmienia,
zmęczone i w czasie intoksykacji
ze świeżymi i otwartymi ranami
11. W  pomieszczeniu sauny suchej panuje temperatura 80 stopni C - 100 stopni C i wilgotność powietrza do 20%.
12. W pomieszczeniu sauny parowej panuje temperatura 45 stopni C - 55 stopni C i wilgotność powietrza od 60 - 100%.
13. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (zabrania się samodzielnego zmieniania parametrów).  
14. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy:
zdjąć wszelkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną oparzenia ciała
zdjąć okulary i szkła kontaktowe,
umyć całe ciało pod prysznicem mydłem, a następnie wytrzeć do sucha,
zdjąć obuwie basenowe i pozostawić je przed wejściem do pomieszczenia.
15. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w saunie lub w jej okolicy.
16. Nie należy wnosić do sauny urządzeń elektronicznych, telefonów, odtwarzaczy mp3 itp.
17. W saunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być  rozłożony, tak aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
18. Wszelkie pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie, zgłaszać obsłudze.

Regulamin Basenu

 1. Podmiotem gospodarczym uprawnionym do zarządzania Basenem jest Hotel Hamilton Dobosz Spółka Komandytowa.
 2. Przyjmuje się, że każda osoba przebywając na terenie Basenu zapoznała  się z postanowieniami niniejszego  Regulaminu  i  zobowiązuje  się  do  ich bezwzględnego przestrzegania.
 3. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia (schorzenia serca, zaburzenia krążenia, równowagi lub temu podobne) korzystają z Basenu ze szczególną ostrożnością - po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub na własna odpowiedzialność.
 4. Na terenie Basenu obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia  oraz spożywania  napojów alkoholowych, środków odurzających i innych substancji psychotropowych.
 5. Korzystającym z Basenu nie  wolno powodować  sytuacji  zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych  osób tam przebywających, a poszczególności  zabrania  się:
  • spożywania jedzenia i żucia gumy
  • skakania do niecki basenowej i jacuzzi
  • biegania, również w szatni
  • wrzucania lub spychania innych osób do wody
  • palenia papierosów
  • niszczenia urządzeń, sprzętu oraz zaśmiecania terenu Basenu
  • używania piłek lub innych zabawek bez uprzedniej zgody ratownika
  • chodzenia po terenie Basenu w obuwiu, z wyłączeniem klapek basenowych
  • wszczynania fałszywych alarmów
  • wprowadzania wózków dziecięcych i dla niepełnosprawnych
 6. Na Basenie  obowiązuje strój kąpielowy. Dzieci do lat 4 mogą kąpać się wyłącznie  w pieluchach wodoodpornych.
 7. Dzieci do lat 16 mogą przebywać  na terenie Basenu oraz kąpać się  wyłącznie  pod opieką osób pełnoletnich.
 8. Za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających z Basenu odpowiadają ich rodzice (opiekunowie).
 9. Przed wejściem do basenu każdy zobowiązany jest do  skorzystania z prysznica i dokładnego umycia ciała oraz dezynfekcji stop. W przypadku niespełnienia tego obowiązku ratownik pełniący dyżur może odmówić pozwolenia na korzystanie z basenu.
 10. Do basenu należy wchodzić oraz wychodzić z niego po drabince lub schodach.
 11. Za zanieczyszczenie wody  w basenie  lub  w  jacuzzi  osoba, która spowodowała zanieczyszczenie, zobowiązana  jest  do  dokonania  opłaty  w wysokości  2000 PLN.
 12. Zajęcia na basenie mogą odbywać się tylko w obecności instruktora  i ratowników.
 13. Każdy wypadek no terenie basenu lub uszczerbek na zdrowiu  należy  niezwłocznie zgłosić  ratownikowi.
 14. Osoby, których stan wskazuje no spożycie alkoholu, środków odurzających, osoby z zewnętrznymi oznakami chorób, stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia, będące w stroju nieodpowiednim lub pozostające w negliżu, nie będą wpuszczone na teren Basenu.
 15. Osoby naruszające  przepisy niniejszego Regulaminu,  porządek  publiczny  lub niestosujące się do nakazów ratownika, osoby prowadzącej zajęcia lub innej osoby uprawionej, będą wypraszane z terenu Basenu.
 16. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Basenu są zobowiązane  do zachowania  porządku, czystości, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się nakazom ratownika  pełniącego dyżur, prowadzącego  zajęcia lub innej uprawionej osoby.
 17. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi.
 18. Podmiot zarządzający  nie ponosi odpowiedzialności za  skutki  zdrowotne  przebywania  w  basenie i saunach raz  za rzeczy  pozostawione  lub  zgubione  na  terenie  Basenu.
 19. Podmiot zarządzający nie odpowiada za szkody spowodowane  nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
mobile nav bg
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez HOTEL HAMILTON DOBOSZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Uzdrowiskowa 23, 72-600, Świnoujście Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane